ČEMPIONATO „PASIPLĖŠOM“  TAISYKLĖS

 1. „PASIPLĖŠOM“ čempionatas vyks Šilutės miesto šventės metu, Šilutėje, 2022 m. gegužės 28 d. (toliau – Čempionatas ).
 2. Čempionato organizatorius: AB „Žemaitijos pienas“, įmonės  kodas 180240752, juridinis adresas Sedos g. 35, LT87101 Telšiai, Lietuva.
 3. Čempionate gali dalyvauti kiekvienas norintis asmuo, išskyrus asmenis, jau laimėjusius čempionatą ankstesniais metais.
 4.  Išankstinė registracija, norint dalyvauti čempionate, nereikalinga.
 5. Pagrindinė užduotis – greičiausiai suplėšyti „Pik-Nik“ sūrio dešrelę išilgai į ne mažiau nei 30 dalių. Kiekviena atplaišėlė dedama į žaidimo padėkliuko langelį, kol užpildoma visa lentelė -padėkliukas. Sūrio dešrelė turi būti plėšiama per visą jos ilgį. Jei sūrio atplaišėlė trumpesnė nei pusė jos tikro ilgio, nėra įskaitoma.
 6. Kiekvienas dalyvis gauna po vieną „Pik-Nik“ padėkliuką ir po vieną „Pik-Nik“ sūrio dešrelę.
 7. Žaidimas pradedamas dalyviams pilnai pasiruošus ir žaidimo vedėjui davus ženklą pradėti.
 8. Baigę plėšyti sūrio dešreles, dalyviai turi iškelti rankas į viršų. Registruojami visų dalyvių laikai.
 9. Jei buvo pagerintas plėšymo rekordas t.y. sūrio dešrelė suplėšyta greičiau nei per  41 s., rekordą pagerinusiam dalyviui bus įteikiamas pagrindinis Čempionato prizas 10.000 Eur.
 10. Jei yra keli dalyviai, kurie pagerino rekordą, apdovanojamas tas, kurio laikas yra geresnis. 
 11. Pagrindinis prizas 10.000 Eur bus pervedamas į laimėtojo nurodytą banko sąskaitą per 1 mėnesį nuo laimėjimo. Pagrindinio prizo įteikimo/išmokėjimo atveju, jeigu prizo laimėtojas yra nepilnametis, jo interesus turi atstovauti tėvai arba globėjai. Mokesčius už laimėtą prizą sumoka Čempionato organizatorius.
 12. Čempionato dalyvis informuojamas, kad dalyvaudamas Čempionate sutinka, kad tuo atveju, jei taps laimėtoju, taps AB „Žemaitijos pienas“ ambasadoriumi, kuris gerąją žinią perteiks kitiems asmenims (dalyvavimas spaudos, socialiniuose, internetiniuose, TV kanaluose), o Organizatorius turės teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse neapribojant vietos ir laiko bei esant atskiram šalių susitarimui aktyviai viešins AB „Žemaitijos pienas“ produktų vardą. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.
 1. Visais atvejais, kai dalyvis yra nepilnametis asmuo, yra laikoma, kad dalyvio tėvų pareigų turėtojai, leidimą besiregistruojančiam dalyviui dalyvauti Čempionate bei sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, yra  davę.
 2. Čempionato Užsakovas-Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Čempionato asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Čempionato taisykles bei sąlygas.
 1. Čempionato žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Čempionatą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Taip pat Čempionato organizatorius pasilieka teisę vienašališkai daryti šių Taisyklių pakeitimus iš anksto informuojant apie tai interneto svetainėje adresu www.pik-nik.eu, Pik-Nik Facebook paskyroje.
 1. Žaidimo Užsakovas-Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti čempionato taisykles, jas viešai paskelbdamas www.pik-nik.eu.