PIKNIK SIERA DESIŅU PLĒŠANAS ČEMPIONĀTA“ NOTEIKUMI

 1. Piknik siera desiņu plēšanas čempionāts notiks “ HOLI MŪZIKAS FESTIVĀLĀ“, Riga,, 2023.07.29. (turpmāk – Čempionāts).
 2. Čempionāta organizators: AB “Žemaitijos pienas“, uzņēmuma kods 180240752, juridiskā adrese Sedos g. 35, LT87101 Telši, Lietuva.
 3. Čempionātā var piedalīties ikviens, izņemot tos, kuri čempionātā jau ir uzvarējuši iepriekšējā gadā.
 4. Lai piedalītos čempionātā, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
 5. Galvenais uzdevums ir ātri saplēst Pik-Nik siera desiņu gareniski vismaz 30 gabalos. Katra lauska tiek ievietota spēles dēļa lauciņā, līdz tiek aizpildīts viss dēlis-paliktnis. Siera desiņai jābūt saplēstai visā garumā. Ja siera desiņas lauska ir īsāka par pusi no desiņas faktiskā garuma, tā netiek ieskaitīta.
 6. Katrs dalībnieks saņem vienu Pik-Nik paliktni un vienu Pik-Nik siera desiņu.
 7. Spēle sākas, kad dalībnieki ir pilnībā sagatavojušies un spēles vadītājs dod signālu sākt.
 8. Pēc siera desiņas plēšanas beigām dalībniekiem jāpaceļ rokas uz augšu. Visu dalībnieku laiki tiek fiksēti.
 9. Ja tika uzlabots plēšanas rekords, t.i. siera desiņa tiek saplēsta ātrāk nekā 41 sekundē, rekordu labojušajam dalībniekam tiks piešķirta Čempionāta galvenā balva: 10 000 eiro, 1.-3.vietas ieguvēji saņem mazākas balvas: x1 “Pik-Nik“ T-kreklu, x1  “Pik-Nik“ termokrūzi, x1 “Pik-Nik“ pusdienu kastīti, x1 kastīti “Pik-Nik“ produkta ( EAN 4770299391610 “Pik-Nik“ KIDS ORIGINAL  svaigas plēšamās siera desiņas, tauku saturs sausnā 40%, 80 g (14 gab. kastītē) vai EAN 4770299396899 “Pik-Nik“ KIDS TAR-WILLER svaigas plēšamās siera desiņas, tauku saturs sausnā 40%, 80 g (14 gab. kastītē). 4.-10.vietas ieguvēji saņem mazākas balvas: x1 “Pik-Nik“ T-kreklu, x1  “Pik-Nik“ termokrūzi, x1 “Pik-Nik“ pusdienu kastīti.
 10. Ja ir vairāki dalībnieki, kuri labojuši rekordu, tiks apbalvots dalībnieks ar labāko laiku.
 11. Galvenā balva tiks pārskaitīta uz uzvarētāja norādīto bankas kontu 1 mēneša laikā pēc laimēšanas. Galvenās balvas piešķiršanas/izmaksas gadījumā, ja balvas ieguvējs ir nepilngadīgs, viņa intereses ir jāpārstāv viņa vecākiem vai aizbildņiem. Maksas par izcīnīto balvu apmaksā Čempionāta organizators.
 12. Čempionāta dalībnieks tiek informēts, ka, piedaloties čempionātā, viņš piekrīt, ka, kļūstot par uzvarētāju, viņš kļūs par AB “Žemaitijos Pienas“ vēstnieku, kurš nodos labās ziņas citiem cilvēkiem (dalība preses, sociālajos, interneta, TV kanālos), un Organizatoram būs tiesības bez vietas un laika ierobežojuma publicēt uzvarētāja vārdu, uzvārdu un personas attēlu presē, televīzijā, internetā un citos masu informācijas līdzekļos, un pušu atsevišķas vienošanās gadījumā aktīvi publiskos AB “Žemaitijos pienas“ produkcijas nosaukumu. Ja laimētājs atsakās dot piekrišanu savu personas datu izmantošanai norādītajiem mērķiem, viņš zaudē tiesības uz balvu.
 13. Aizpildot dalībnieka reģistrācijas Čempionātā veidlapu, persona apliecina, ka ir iepazinusies ar Čempionāta noteikumiem un piekrīt tiem un apstiprina, ka piekrīt, ka tās ievadītos personas datus saņems un apstrādās Čempionāta organizators. Dalībnieku personas dati tiks apstrādāti spēles administrēšanas nolūkos, tai skaitā uzvarētāju noskaidrošanai un informēšanai, balvas nodošanai un ar to saistītajiem nolūkiem.
 14. Čempionāta laikā tiks apkopoti šādi dalībnieka personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
 15. Visos gadījumos, kad dalībnieks ir nepilngadīgs, uzskatāms, ka dalībnieka vecāku pienākumu veicēji ir devuši atļauju reģistrētajam dalībniekam piedalīties čempionātā un piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
 16. Čempionāta dalībnieku sniegtā informācija un personas dati saistībā ar dalību spēlē tiek apkopoti, apstrādāti, uzglabāti un izdzēsti no datu bāzes 1 gada laikā pēc spēles beigām, t.i. līdz 2023. gada 2. septembrim.
 17. Datu apstrādei Organizators piemēro visas datu drošības un apstrādes prasības, kas paredzētas Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības un citos likumos. Organizators veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu visu datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, kā arī pret visiem citiem nelikumīgas apstrādes veidiem.
 18. Čempionāta pasūtītājs-organizators patur tiesības atteikt dalību vai diskvalificēt personu no čempionāta, ja ir pamats aizdomām, ka persona pārkāpj tiesību aktu prasības vai šos čempionāta noteikumus un nosacījumus.
 19. Čempionāta spēles organizatoriem ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atcelt, izbeigt Čempionātu, ja tiek pieļauts būtisks šo noteikumu pārkāpums un/vai ļaunprātīga izmantošana vai ja notiek nepārvaramas varas apstākļi. Tāpat Čempionāta organizators patur tiesības vienpusēji veikt izmaiņas šajos noteikumos, par to iepriekš informējot mājaslapā www.pik-nik.eu/lv, Pik-Nik Facebook kontā.
 20. Spēles pasūtītājs-Organizators patur tiesības vienpusēji mainīt čempionāta noteikumus, publicējot tos vietnē www.pik-nik.eu/lv.