Adatvédelmi irányelvek

A ŽEMAITIJOS PIENAS, AB (a továbbiakban – ŽEMAITIJOS PIENAS vagy a Társaság) felelősségteljesen vállal felelősséget az Ön személyes adatainak védelméért, ezért minden eszközzel igyekszik biztosítani az Ön jogait a személyes adatok kezelésére. Az érintettek – termékeink felhasználói, partnereink és más személyek  –   személyes adataikat ránk bizzák és mi felelősséggel tartozunk azért, hogy minden nap úgy dolgozzunk , hogy igazoljuk bizalmukat.

A  Társaság ezen adatvédelmi szabályzata:

meghatározza a Társaság   kötelezettségét és felelősségét   megvédeni  és tiszteletben tartani  minden  személy  magánéletét;

ismerteti, hogy a Társaság hogyan gyűjti, használja fel és tárolja (feldolgozza) a személyes adatokat;

tájékoztatja az érintetteket a személyes adataik kezelésének módjáról és  hogy milyen jogai vannak minden egyes érintettnek.

Az érintettek személyes adatainak feldolgozása során betartjuk a Litván Köztársaság személyes adatainak jogi védelméről szóló törvényt, a Litván Köztársaság elektronikus hírközlési törvényét és a személyes adatok védelmét szabályozó, közvetlenül alkalmazandó  egyéb jogszabályok előírásait valamint az illetékes hatóságok utasításait.

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Azokat az  adatokat gyűjtjük:

-amelyeket  Ön ad meg , például amikor kommunikál vagy jogviszonyban áll Vállalatunkkal, mint például termékek- vagy szolgáltatások vásárlása, hírlevél feliratkozás, a Vállalat által szervezett marketingkampányokban/játékokban való részvétel, a termékeink minőségével  kapcsolatos megkeresés vagy információ kérés ;

-amelyek akkor jönnek létre, amikor Ön weboldalunkat, közösségi hálózati fiókjainkat használja…

-amelyeket más forrásokból, például más szolgáltatóktól vagy nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból kapunk meg.

Ön nem köteles semmilyen személyes adatot megadni ŽEMAIITJOS PIENAS  számára, de  abban az esetben ha úgy dönt, hogy ezt nem teszi meg, előfordulhat, hogy nem tudunk termékeket és/vagy szolgáltatásokat értékesíteni Önnek.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az alábbi kategóriákba tartozó adatokat gyűjtjük:

alapvető adatok, mint név, vezetéknév, személyi azonosító szám, születési idő, lakcím, személyazonosító okmány adatai, elérhetőségei;

termékek és/vagy szolgáltatások  eladásával  kapcsolatos adatok, mint például a gyártási rendelés adatai, számlázási, fizetési adatok, hozzájárulás és nem  hozzájárulás a személyes adatok direkt marketing célú feldolgozásához , valamint harmadik fél részére történő  átadásához , elérhetőségek és ahhoz kapcsolodó  bejegyzések;

a szolgáltatások használatával kapcsolatos egyéb adatok, például cookie-k és az internetböngészéshez kapcsolódó hasonló technológiák használatával gyűjtött adatok stb.;

videó megfigyelő berendezéseink által a személyzet, a vendégek és a helyiségek biztonsága érdekében rögzített videó adatok, amikor Ön Társaságunk telephelyén és/vagy helyiségeiben  tartózkodik,  ;

a ŽEMAITIJOS PIENAS minőségi vonal hívásakor lezajlott telefonbeszélgetések rögzítése;

egyéb adatok, amelyeket az Ön hozzájárulásával gyűjtünk, és amelyeket amikor az  Ön hozzájárulását kérve  részletesen meghatároztunkk.

Hogyan használjuk fel személyes adatait?

A ŽEMAITIJOS PIENAS kizárólag a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályokban meghatározott jogalapokon gyűjti és kezeli az Ön személyes adatait – az Önnel kötött szerződés megkötése és/vagy annak teljesítése érdekében, az Ön  beleegyezésével,  miközben a személyes adatok kezelése során a ŽEMAITIJOS PIENAS köteles betartani az  idevonatkozó jogi rendelkezéseket , és amikor  a személyes adatokat a ŽEMAITIJOS PIENAS jogos érdeke érdekében kell feldolgozni (csak akkor, ha az érintett érdekei nem elsődlegesek).

A ŽEMAITIJOS PIENAS a személyes adatokat a következő célokra kezeli:

Adásvételi szerződések megkötése és végrehajtása; ügyfelek és megkötött szerződések elszámolások könyvelése ; a hitelező érdekeinek védelme és az anyagi veszteségek megelőzése; az ügyfelek tartozásainak  behajtása. Olyan személyes adatokat dolgozunk fel, amelyek  feltétlen szükségesek  ügyfeleink megfelelő szolgáltatásainak biztosításához – a megrendelések megfelelő azonosításához, elfogadásához és teljesítéséhez, az ügyfélszolgálat elvégzéséhez, a különféle meghibásodások és események azonosításához és elhárításához, berendezések és/vagy szolgáltatások számlázásához, hitelellenőrzés elvégzéséhez –   adósságbehajtáshoz , panaszkezelésre  stb.

Direkt marketing.

A videokamerás megfigyelés területére belépő személyzet, vendégek és egyéb személyek, valamint vagyon védelmének biztosítása (videó megfigyelés). Munkatársaink és ügyfeleink, valamint a videó megfigyelés területére belépő egyéb személyek videóadatait dolgozzuk fel, hogy biztosítsuk az ő személyi és ingatlanuk biztonságát.

Szerződések megkötése és teljesítése; termékminőség-biztosítás; a Társaság jogainak és jogos érdekeinek védelme és megóvása; bizonyítékok gyűjtése (minőségi vonalas telefonbeszélgetések rögzítésével). A ŽEMAITIJOS PIENAS minőségügyi vonal felhívásakor lezajlott telefonbeszélgetéseinek rögzítését és a beszélgetések során megadott adatokat kezeljük, hogy biztosíthassuk az értékesített termékek minőségét, valamint bizonyítékokat gyűjtsünk az Ön panaszai feldolgozásához. Kezeljük továbbá az Ön által  Társaságának küldött e-maileket vagy egyéb levelezéseket, az azok során megadott adatokat, hogy termékeink minőségének biztosítására megállapodásokat köthessünk Önnel.

Egyéb célokra, amelyekre a ŽEMAITIJOS PIENAS jogosult az Ön személyes adatait feldolgozni  az  Ön kifejezett hozzájárulásával, ha az adatkezelés a ŽEMAITIJOS PIENAS jogos érdeke miatt szükséges, vagy ha a ŽEMAITIJOS PIENAS  céget az idevonatkozó jogszabályok arra  kötelezik. A személyes adatokat egyéb célból is kezelhetjük, ha az érintett hozzájárulását megszereztük, vagy ha jogos érdekünk alapján jogosultak vagyunk az adatok kezelésére.

Hogyan védjük  meg  az Ön adatait?

A ŽEMAITIJOS PIENAS folyamatosan arra törekszik, hogy fenntartsa és egyúttal javítsa a szervezeti és technikai biztonsági intézkedéseket, amelyek célja az Ön személyes adatai sértetlensége és a titoktartás.

A ŽEMAITIJOS PIENAS biztonsági tevékenységei közé tartozik a személyzet, az információ, az informatikai infrastruktúra, a belső és nyilvános hálózatok, valamint az irodaházak és a műszaki berendezések védelme.

Kinek adjuk át az  Ön adatait?

Az adatfeldolgozóknak (alvállalkozóknak), akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra (munkálatokat végeznek), és a ŽEMAITIJOS PIENAS, mint adatkezelő nevében kezelik az Ön adatait. Az adatkezelők a személyes adatokat csak az utasításainknak megfelelően és csak a szerződéses kötelezettségeik megfelelő teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak kezelni.Az alvállalkozókon keresztül minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy adatkezelőink megfelelő szervezési és technikai biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre, és megőrizzék a személyes adatok bizalmas kezelését.

Egyéb,  harmadik félnek  az Ön beleegyezésével, amelyet egy konkrét esetre  kérünk megadni.

Az adatait  megadhatjuk  még :

A bíróság vagy hatóság kérésére ,  de  csak az alkalmazandó jog vagy bírósági végzés/bizonyítvány megfelelő végrehajtásához szükséges mértékben.

Mennyi ideig őrizzük meg adatait?

Személyes adatait legfeljebb az adatkezelés célja  által megkövetelt ideig tároljuk, vagy a jogszabály által előírt ideig, ha az hosszabb megőrzési időszakot ír elő.

Törekszünk arra, hogy ne tároljunk elavult vagy szükségtelen információkat, és gondoskodjunk arról, hogy a személyes és egyéb információk naprakészek és pontosak legyenek.

Milyen jogai  vannak Önnek ?

Önnek jogában áll :

– a ŽEMAITIJOS PIENAS-hoz fordulni azzal a kéréssel, hogy tájékoztatást nyújtson a ŽEMAITIJOS PIENAS által kezelt személyes adatairól;

– a ŽEMAITIJOS PIENAS-hoz  fordulni   kéréssel , hogy  személyes adatait helyesbítsék és/vagy az ilyen személyes adatok kezelését  álltsák le  ,     kivéve a tárolást – abban az esetben, ha tudomására jut, hogy az adatok hibásak, hiányosak vagy pontatlanok;

-a ŽEMAITIJOS PIENAS-tól  kérheti  a személyes adatai  megsemmisítését vagy az ilyen személyes adatok kezelésének felfüggesztését, kivéve a tárolást – ha   Ön a  saját személyes adatai kezelését megismerve  megállapítja   , hogy a személyes adatainak   kezelése jogellenes  vagy   nem lelkiismeretes ;

-nem járulni  hozzá  a személyes adatai kezeléséhez, ha ezeket az adatokat közvetlen marketing célból vagy a ZEMAITIJOS PIENAS vagy a harmadik fél -akinek személyes adatokat átadják-        jogos érdekében kezelik vagy  kivánják kezelni;

Ha  Ön  aggódik a ŽEMAITIJOS PIENAS olyan cselekményei/mulasztásai miatt, amelyek sérthetik a jelen Adatvédelmi Szabályzat követelményeit vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat, írásban fordulhat a ŽEMAITIJOS PIENAS-hoz az alábbi módok egyikén: (i) kérés vagy utasítás benyújtásával közvetlenül vagy ajánlott levélben a Sedos g. 35, Telšiai LT-87101; vagy (ii) ilyen kérés vagy utasítás elküldésével az info@zpienas.lt e-mail címre a korábban számunkra megadott saját  e-mail címről.

COOKIE IRÁNYELVEK

Cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk a trendek elemzésére, az oldal adminisztrálására, a felhasználói szokások, a webhelyen végzett tevékenységek nyomon követésére, és egyéb információk gyűjtésére a felhasználóinkról.

Mik azok a cookie-k  és miért használják őket ?

A süti(cookie) egy kis szöveges fájl, amelyet egy webhely elment az Ön számítógépére vagy mobileszközére, amikor Ön meglátogatja azt. A sütik az Ön Internet böngészőjének (pl. Internet Explorer, Firefox) fájlkönyvtárában, a weboldal látogatója eszközének merevlemezén tárolódnak. Ez teszi lehetővé   hogy webhelye bizonyos ideig „emlékezzen” az Ön műveleteire és preferenciáira (például regisztrációs neve, nyelve, betűmérete és egyéb megjelenítési lehetőségek), anélkül, hogy újra meg kellene adnia azokat minden alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet vagy    különféle oldalakon böngészik. A cookie-k nem jelentenek veszélyt a weboldal látogatójának számítógépére.

Hogyan használjuk a sütiket?

Azért rögzítjük az információkat, hogy :

-személyre szabott tartalmat és hirdetéseket tudjunk adni  ;

-pontosabban ki tudjuk számítani a webhely forgalmát és a látogatók viselkedését a portálon;

-lehetővé teszik, hogy a webböngésző bezárása után kapcsolatban maradjon a címtárral;

Ezenkívül az oldalainkon lévő egyes videók cookie-kat használnak, hogy névtelen statisztikákat készítsenek arról, hogyan  találta meg Ön az oldalt, és milyen videókat tekintett meg.

A weboldal működéséhez nem szükséges engedélyezni ezeknek a sütiknek a használatát, de megkönnyíti a böngészést. Törölheti vagy blokkolhatja a cookie-kat, ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem a rendeltetésszerűen működnek.

A sütikhez kapcsolódó információkat nem használjuk fel az Ön azonosítására, és teljes körű ellenőrzést gyakorolunk a weboldal használatáról gyűjtött adatok felett. Ezeket a sütiket a fent leírtakon kívül semmilyen más célra nem használják fel.

Milyen sütiket használnak ezen az oldalon?

A weboldal funkcionalitásának javítása és a könnyebb használat érdekében a weboldal az alábbi sütiket használja

Cookie megnevezéseCéljaTárolási ideje
qtrans_front_languageA cookie-t arra használjuk, hogy emlékezzen a felhasználó által kiválasztott webhelyre.1 év
_gaA Google Analytics webhely forgalmának nyomon követésére használjuk. A látogató azonosítására szolgál.2 év
 _gatA Google Analytics webhely forgalmának nyomon követésére használjuk.. A betöltési sebesség beállítására szolgál1 perc
_gidA Google Analytics webhely forgalmának nyomon követésére használjuk. A látogató azonosítására szolgál.24 óra

Hogyan lehet ellenőrizni a sütiket?

Ha szeretné, ellenőrizheti és/vagy törölheti a cookie-kat. További információ az aboutcookies.org oldalon található. Törölheti a számítógépén lévő összes cookie-t, és beállíthatja a legtöbb böngészőt úgy, hogy ne tároljon cookie-kat az eszközén. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy manuálisan kell módosítania néhány beállítást, amikor felkeresi a webhelyet, és előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások és funkciók nem működnek.

A sütiket átláthatóan és felelősségteljesen használjuk. Mindig megtekintheti, hogy a böngészőjében milyen sütiket rögzítünk. A cookie-k használatához adott hozzájárulását a beállítások módosításával és a mentett cookie-k törlésével is bármikor visszavonhatja.

A cookie-k beállításáról és a legnépszerűbb böngészők kapcsolódó változásairól itt talál információkat:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

A ŽEMAITIJOS PIENAS AB figyelmeztet arra, hogy a beállítások módosítása mindig csak egy böngészőre érvényes. Ha egy látogató több böngészőt használ, akkor mindegyik böngésző beállításait külön kell módosítania. Ezenkívül a látogató bármikor törölheti a cookie-kat a médiamemóriából. További információkat böngésző vagy operációs rendszer segítségével biztosítunk.

HÍRLEVÉL ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Ebből a hírlevél adatkezelési tájékoztatóból részletesebben megtudhatja, milyen információkat gyűjtünk Önről a hírlevél útján, mit teszünk ezekkel és kinek adjuk tovább.

Az Ön személyes adatainak kezelője   „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Részvénytársaság kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai.

A gyűjtött információk és felhasználásuk:

Az Ön  email   címét hírlevelek küldésére használjuk a ŽEMAITIJOS PIENAS híreiről, termékeiről, ajánlatairól, szervezett rendezvényeiről stb.

Miután hírlevelet küldünk Önnek, statisztikai információkat is gyűjtünk arról, hogy megnyitotta-e az e-mailt. Amelyre a  hírlevélat küldtük. Speciális technológiát használunk, az úgynevezett „jelzőfényeket”. Ezek egypontos képek. Az e-mailbe vagy hírlevél szövegébe  beszúrjuk a rájuk mutató linket. A hírlevél megnyitásakor a link aktiválódik, és rögzítjük, hogy a kép mikor nyílt meg. Így felismerjük, hogy elolvasta a hírlevelet.

Az információ átadása:

Megfelelő informatikai eszközöket használunk a hírlevelek minél hatékonyabb kiküldése érdekében. Ezen információtechnológiai eszközök megfelelő működéséhez esetenként speciális szaktudással rendelkező szakemberek segítségét is igénybe vesszük. Ennek eredményeként az Ön adatait megtekinthetik a hírlevél-kezelő rendszer szolgáltatója, reklámkampány tervező és fejlesztő szolgáltatók, weboldal kereső optimalizáló szolgáltatók, weboldal programozás szolgáltatók.

Az Ön adatait   még  a ŽEMAITIJOS PIENAS munkatársai is megtekinthetik, akik a hírlevélküldés megszervezéséért felelősek, de hangsúlyozzuk, hogy adatait mindig biztonságban tartjuk, és megköveteljük, hogy ezt minden partnerünk és szolgáltatónk biztosítsa.

Az  Ön adatainak  tárolási ideje:

Az Ön e-mail címét és a kapcsolódó statisztikákat a hírlevél utolsó megnyitásától számított 2 évig megőrizzük. Ha nem nyitotta meg a hírlevelet, az adatokat az e-mailtől számított 2 évig megőrizzük azután, hogy  megkaptuk Öntől az e-mail cimét.

Leiratkozhat a hírlevelek fogadásáról:

Ha a hírlevél kézhezvétele után úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné megkapni, kattintson az e-mailben található „leiratkozás” linkre. A hirlevélről való leiratkozást e-mailben bármikor megküldheti   nekünk  info@zpienas.lt e-mail cimre.

Válaszadás az Ön kérdéseire

A Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos bármely kérést vagy utasítást írásban kell benyújtania részünkre az alábbi módok egyikén: (i) az ilyen kérést vagy utasítást közvetlen átadni  vagy ajánlott levélben elküldeni  a Sedos str. 35, Telšiai, LT-87101 cimre ; vagy (ii) ilyen kérést vagy utasítást  l az info@zpienas.lt e-mail címre  elküldeni az Ön  korábban számunkra megadott e-mail címéről.

Az ilyen kérés vagy utasítás kézhez vétele után   válaszolunk , és végrehajtjuk vagy megtagadjuk a megkeresésben meghatározott műveleteket. A választ írásban kapja meg.

Ha a ŽEMAITIJOS PIENAS-szal a felmerült problémát nem sikerül megoldani , Önnek jogában áll az Állami Adatvédelmi Felügyelőséghez fordulni az A. Juozapavičiaus u. 6,09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, fax. (8 5) 261 9494, el. E-mail: ada@ada.lt, amely a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályok felügyeletéért és ellenőrzéséért felelős.