MEISTRIVÕISTLUSTE “REBIGEM” REEGLID JA TINGIMUSED

 • Meistrivõitlused „REBIGEM“ toimuvad Pärnus üritusel Grillfest  10. juunil 2023 (edaspidi – Meistrivõislused).
 • Meistrivõistluste korraldaja: AB “Žemaitijos pienas”, ettevõtte koodiga 180240752, seadusliku aadressiga Sedos tn. 35, LT87101 Telšiai, Leedu.
 • Kõik soovijad võivad meistrivõistlustel osaleda.
 • Meistrivõistlustel osalemiseks ei ole eelregistreerimine vajalik.
 • Võistluse põhiülesanne on kiirelt rebida „Pik-Nik“ juustupulk pikkupidi vähemalt 30 ribaks. Iga riba asetatakse rebimisalusel olevale kastikesele kuni terve rebimisalus on täidetud. Rebitud juustupulga ribad peavad olema terve juustupulga pikkused. Kui juusturiba on lühem kui juustupulk, ei arvestata seda skoori.
 • Iga osaleja saab ühe „Pik-Nik“ aluse ning ühe „Pik-Nik“ juustupulga.
 • Mäng algab, kui osalejad on valmis ning mängujuht annab alustamismärguande.
 • Peale juustupulga ribadeks rebimist tuleb osalejal tõsta käed üles. Kõikide osalejate rebimiseks kulunud aeg salvestatakse.
 • Kui rebimisrekord purustatakse, st, juustupulk rebitakse ribadeks vähem kui 41 sekundiga, saab rekordi purustanud osaleja Meistrivõistluste peaauhinna. Peaauhind: 10 000 EUR. Rekordi purustamisel on 2.-3. koha võitjatele väiksemad auhinnad. Kui rekordaega ei purustata on 1.-5. koha võitjatele väiksemad auhinnad. Väiksemad auhinnad on: x1 Pik-Nik T-särk, x1 Pik-Nik plasku, x1 Pik-Nik einekarp, x1 kast Pik-Nik toodet (EAN 4774770299391610 “Pik-Nik” KIDS  ORIGINAL värsed rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 80 g (pakendis 14 tk) või EAN 4770299396899 “Pik-Nik” KIDS  TWILLER värsed rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 80 g (pakendis 14 tk).
 • Kui rekordit on purustanud mitu osalejad, saab auhinna parema ajaga lõpetanud osaleja.
 • Peavõit kantakse võitja poolt esitatud pangakontole 1 kuu jooksul pärast võitmist. Peaauhinna üleandmise/väljamaksmise korral, kui auhinna võitja on alaealine, peavad tema huve esindama tema vanemad või eestkostjad. Võidetud auhinna maksud tasub Meistrivõistluste korraldaja.
 • Meistrivõistlustel osalejat teavitatakse, et meistrivõistluste võitjaks tuleku korral saab temast AB “Žemaitijos pienas” saadik, kes edastab head uudised teistele inimestele (ajakirjanduses, sotsiaal-, interneti-, telekanalites) ning Meistrivõistluste korraldajal on õigus avaldada võitja nimi, perekonnanimi ja pilt ajakirjanduses, televisioonis, Internetis ja muudes massimeedia kanalites ilma koha ja aja piiranguteta ning pooltevahelise eraldi kokkuleppe põhjal avalikustab aktiivselt AB “Žemaitijos pienas” toodete nime.
 • Meistrivõistlustel osalemise registreerimisvormi täites kinnitab isik, et on Meistrivõistluste Reeglite ja Tingimustega tutvunud ja nõustub nendega ning kinnitab, et teab, et tema poolt esitatud isikuandmed võtab vastu ja töötleb Meistrivõistluste korraldaja kooskõlas Meistrivõistluste korraldaja privaatsustingimustega (kättesaadav: https://pik-nik.eu/et/privatumo-politika/ ), kus on isikuandmete töötlemise täpsemad tingimused sätestatud. Osalejate isikuandmeid töödeldakse mängu administratiivsetel eesmärkidel, sealhulgas võitjate väljaselgitamise ja teavitamise, auhinna üleandmise ja sellega seotud eesmärkidel.
 • Meistrivõistluste ajal kogutakse osalejalt järgnev isiklik teave: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress.
 • Juhtudel, kus osaleja on alaealine, on arvestatud, et osaleja vanemliku vastutuse kandjad on andnud registreerunud osalejale meistrivõistlustel osalemiseks loa ja teab, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt Meistrivõistluste Reeglitele ja Tingimustele.
 • Meistrivõistlustel osalejate poolt esitatud osalemiseks vajalik informatsioon ja isiklik teave kogutakse, töödeldakse, hoiustatakse ning hävitatakse andmebaasist 1 aasta jooksul pärast mängu lõppu, st 10. Juunil 2024
 • Meistrivõistluste korraldaja rakendab andmete töötlemisel kõiki isikuandmete õiguskaitse ja muude Eesti Vabariigi seadustes sätestatud ohutus- ja töötlemise nõudeid. Meistrivõistluste korraldaja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada kõikide andmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, volitamata avaldamise või juurdepääsu eest ning igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.
 • Meistrivõistluste korraldajal on õigus takistada Meistrivõistlustel osalemast või diskvalifitseerida Meistrivõistlustel osaleja, kui on põhjust kahtlustamiseks, et osaleja on rikkunud seaduse sätteid või Meistrivõistluste Reegleid ja Tingimusi. Diskvalifitseeritud osaleja kaotab õiguse auhindadele.
 • Meistrivõistluste korraldajal on õigus meistrivõistlused ühepoolselt katkestada juhul kui ilmnevad võistlusreeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel. Meistrivõistluste korraldajal on õigus neid Tingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest eelnevalt veebisaidil www.pik-nik.eu/et, Pik-Nik Facebooki kontol.