KAMPAANIA REEGLID:

 • Kampaania korraldaja: AB “Žemaitijos pienas”, ettevõtte registrinumber 180240752, Sedos tn. 35, LT87101 Telšiai, Leedu.
 • Kampaania kestus: 01.06.2023 00:01 minutit – 31.08.2023 23:59 minutit.
 • Kampaanias võivad osaleda kõik, kes ostavad Pik-Nik rebitavaid juustupulki, filmivad ning laevad üles video endast juustupulki rebimas (tehtud meie informatiivses videos näidatud juhiste järgi) video lingil: www.pik-nik.eu/et)) ning saadavad selle video meie veebisaidile: www.pik-nik.eu/et. Toode peab olema ostetud kampaania perioodil. Täpselt sama video üleslaadmisel arvestatakse ainult esimest üleslaadimist.
 • Kampaanias osalevad tooted:
  1. EAN 4770299396899 “Pik-Nik” KIDS TWILLER värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 80 g
  2. EAN 4770299391610 “Pik-Nik” KIDS ORIGINAL värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 80 g
  3. EAN 4770299046367 “Pik-Nik” värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 20 g
  4. EAN 4770299043397 “Pik-Nik” CLASSIC” värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 160 g
  5. EAN 4770299046381 “Pik-Nik” CLASSIC” värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 140 g
  6. EAN 4770299390606 “Pik-Nik” KIDS ORIGINAL värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 140 g
  7. EAN 4770299046398 “Pik-Nik” CLASSIC” värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 280 g
  8. EAN 4770299397889 “Pik-Nik” KIDS TWILLER värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 160 g
 • Kampaanias võivad osaleda kõik, kes on ostnud vähemalt 1 kampaanias oleva toote kampaania kehtivuse ajal, alla laadinud ning printinud “Rebimisaluse”, mis on saadaval meie veebisaidil www.pik-nik.eu/et ning sooritanud osalemiseks vajaliku põhiülesande.
 • Iga osaleja põhiülesanne on rebida Pik-Nik juustupulga 30 ribaks nii kiiresti, kui võimalik. Iga rebitud juustupulga riba asetatakse prinditud rebimisalusel piklikule valgele alale, kuni terve rebimisalus on täidetud. Juusturibad peavad olema rebitud terve juustupulga pikkuses. Kui rebitud juusturiba on lühem kui terve juustupulga pikkus, siis seda ei arvestata kokkulugemisel. Kui osaleja laadib ülesse rohkem kui ühe video, siis läheb arvesse kõige kiirema ajaga video.
 • Video peab näitama:
  1. Tervet rebimisalust;
  2. Kronomeetrit või teist aega mõõtvat elektroonilist seadet;
  3. Pik-Nik juustupulka;
  4. Juustupulka rebivat inimest.
 • Video ei tohi olla pikem kui 120 sekundit.
 • Osalejate paremusjärjestuses on eespool need osalejad, kes sooritasid Kampaania põhiülesande kiiremini. Kui mitu osalejat sooritasid põhiülesande sama kiiresti, siis on eespool see osaleja, kes laadis oma video varem ülesse.
 • 5. juulil 2023 koostatakse juuni kuu jooksul osalejate paremusjärjestus. 5. augustil 2023 koostatkse juuli kuu jooksul osalejate paremusjärjestus. 5. septembril 2023 koostatakse augusti kuu jooksul osalejate paremusjärjestus. 10. Septembril 2023 koostatakse kogu kampaania jooksul osalejate paremusjärjestus. Paremusjärjestused avaldatakse veebisaidil www.pik-nik.eu/et.
 • Kampaania auhinnad:
  1. Kampaania peaauhind,  mille saab kõige kiiremini põhiülesande sooritanud osaleja, on 1000 eurot.
  2. Kampaania vaheauhinnad, mille saavad iga kuu kolm kõige kiiremini põhiülesande sooritanud osalejat, on:
   1. Pik-Nik einekarp;
   2. Pik-Nik plasku;
   3. Üks kast osaleja poolt valitud toodet:
    1. EAN 4770299396899 “Pik-Nik” KIDS TWILLER värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 80 g (14 tk pakis)
    2. EAN 4770299391610 “Pik-Nik” KIDS ORIGINAL värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud, 80 g (14 tk pakis)
    3. EAN 4770299043397 “Pik-Nik” CLASSIC” värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud,, 160 g (10 tk pakis)
    4. EAN 4770299046381 “Pik-Nik” CLASSIC” värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud,, 140 g (12 tk pakis)
    5. EAN 4770299390606 “Pik-Nik” KIDS ORIGINAL värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud,, 140 g (12 tk pakis)
    6. EAN 4770299046398 “Pik-Nik” CLASSIC” värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud,, 280 g (7 tk pakis)
    7. EAN 4770299397889 “Pik-Nik” KIDS TWILLER värsked rebitavad juustupulgad 40% rasva kuivmass, eelpakendatud,, 160 g (10 tk pakis)
 • Vaheauhinna võitmine ei mõjuta peaauhinna võitmist. Vaheauhinna võitnud osaleja võib järgmisel kuul uue videoga uuesti osaleda.
 • Võtame iga võitjaga isiklikult ühendust meili teel ja saadame auhinnad tema poolt määratud aadressile järgmise jooksva kuu lõpus.
 • Kui auhinda ei võeta vastu 1 kuu jooksul alates auhinna üleandmise päevast, tagastatakse auhind korraldajale ning võitja kaotab auhinnale õiguse.
 • Juhtudel, kus osaleja on alaealine, tuleb arvestada, et kampaanias osalevale alaealisele on vanema või eestkostja õigustega isik andnud loa kampaanias osalemiseks. Vanemad või eestkostjad teavad, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt Kampaania Reegile 16.
 • Kampaanias osalemiseks veebipõhise registreerimisvormi täitmisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub Kampaania Reeglitega ning kinnitab, et teab tema poolt esitatud isikliku teabe vaatamiseks ja töötlemiseks Kampaania korraldajale. Osalejate isiklikku teavet töödeldakse mängu administratiivsetel eesmärkidel, sealhulgas võitjate kindlakstegemiseks ning teavitamiseks, auhinna kohaletoimetamiseks ning sarnastel eesmärkidel  kooskõlas Meistrivõistluste korraldaja privaatsustingimustega (kättesaadav: https://pik-nik.eu/et/privatumo-politika/ ), kus on isikuandmete töötlemise täpsemad tingimused sätestatud.    
 • Kampaania ajal kogutakse osalejalt järgnev isiklik teave: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress. Osalejate nimi ja nende soorituse aeg avaldatakse veebisaidil www.pik-nik.eu/et
 • Kampaanias osalejate poolt esitatud osalemiseks vajalik informatsioon ja isiklik teave kogutakse, töödeldakse, hoiustatakse ning hävitatakse andmebaasist 1 aasta jooksul pärast mängu lõppu, st 31.augustini 2024.
 • Kampaania korraldaja rakendab andmete töötlemisel kõiki isikuandmete õiguskaitse ja muude Eesti Vabariigi seadustes sätestatud ohutus- ja töötlemise nõudeid. Korraldaja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada kõikide andmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, volitamata avaldamise või juurdepääsu eest ning igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.
 • Kampaania korraldajal on õigus takistada kampaanias osalemast või diskvalifitseerida kampaanias osaleja, kui on põhjust kahtlustamiseks, et osaleja on rikkunud seaduse sätteid või käesoleva kampaania reegleid ja tingimusi. Diskvalifitseeritud osaleja kaotab õiguse auhindadele.
 • Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt katestada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel. Kampaania korraldajal on õigus neid Reegleid ühepoolselt muuta, teatades sellest veebisaidil www.pik-nik.eu/et.