VÕISTLUSTE „HAKKAME REBIMA 2022“ EESKIRJAD:

 1.  VÕISTLUSED „HAKKAME REBIMA 2022“ TOIMUVAD Tallinnas, Eestis, SOOMA laadal 7. mail 2022. a. (edaspidi – meistrivõistlused)
 2. Võistluste korraldaja: AB Žemaitijos pienas, registrikood 180240752, juriidiline aadress Sedos g. 35, LT87101 Telšiai, Leedu.
 3. Võistlustel võib osaleda iga isik, v.a. see isik, kes on juba varasematel aastatel selle võistluse ära võitnud. Osalejate vanus ei ole piiratud.
 4.  Iga osaleja, kes soovib osaleda võistlustel, võib tulla Korraldaja telki 7. mail 2022. a. 13.00 kuni 14.30.  Eelregistreerimine ei ole vajalik.
 5. Peamine ülesanne – võimalikult kiiresti rebida vähemalt 30-ks osaks Pik-Niki juustupulk. Iga rebitud tükk asetatakse mängualuse ühte aknasse, kuni on täidetud terve alus. Juustupulk tuleb rebida katki tema täispikkuses. Kui juustupulgast rebitud tükk on lühem kui pulga tegelik pikkus, siis see tükk arvesse ei lähe.
 6. Iga osaleja saab ühe Pik-Niki aluse ja ühe Pik-Niki juustupulga.
 7. Mängu alustatakse, kui kõik mängijad on valmis ja mängujuht annab signaali – „Hakkame rebima!“.
 8. Mängija, kes on lõpetanud rebimise, peab tõstma mõlemad käed üles. Registreeritakse kõigi osalejate ajad.
 9. Finaalturniir toimub 14.30 kuni 15.00 SOOMA laada põhiareenil, kuhu kutsutakse 3 kõige kiiremat võistlejat, kes selgitatakse välja 7. mail 13.00 kuni 14.30 Korraldaja põhitelgis.
 10. Kui parandatakse rebimisrekordit, st juustupulk rebitakse katki kiiremini kui 41 sekundiga, saab rekordit parandanud mängija võistluste peaauhinna – 10 000 eurot.
 11. Kui rekordit parandab mitu mängijat, autasustatakse seda, kelle aeg oli parim. 
 12. Peaauhind 10 000 eurot kantakse võitja nimetatud pangakontole 1 kuu jooksul võidu saamise päevast. Peaauhinna üleandmise/väljamaksmise korral, kui auhinna võitja on alaealine, peavad auhinna võitja huve esindama vanemad või hooldajad.
 13. Mängus osalejat teavitatakse sellest, et osaledes Mängus nõustub Ta, et sel juhul, kui Ta saab võitjaks, saab temast AB Žemaitijos pienas saadik, kes annab hea sõnumi edasi teistele isikutele (osaleb pressi-, sotsiaal-, interneti-, TV-kanalites), korraldajal on õigus avalikult kuulutada välja võitja eesnimi, perekonnanimi või kasutada isiku kujutist trükis, televisioonis, internetis ja teistes massiteabevahendites, piiramata aega ja kohta, ja poolte eraldiseisval kokkuleppel reklaamida sellega AB Žemaitijos pienas tootenimetust. Kui võitja keeldub nõusolekust kasutada tema isikuandmeid nimetatud eesmärgil, kaotab Ta õiguse auhinnale.
 14. Mängu Tellija-Korraldaja jätab endale õiguse mitte lubada osaleda või diskvalifitseerida võistlustelt isik, kui on alust kahtlustada, et isik rikub õigusaktide nõudeid või neid võistluste eeskirju või tingimusi.
 1. Mängu korraldajal on õigus igal ajal ühepoolselt tühistada või lõpetada võistlus, kui peaks toimuma nende eeskirjade oluline rikkumine ja/või kuritarvitamine või kui avalduksid vääramatu jõu (force majeure) asjaolud. Lisaks jätab võistluse korraldaja endale õiguse ühepoolselt, kuni mäng ei ole veel alanud, teha muudatusi neis eeskirjades, teavitades sellest eelnevalt veebilehel aadressil www.pik-nik.eu, Pik-Niki Facebooki kontol.
 1. Mängu tellija-korraldaja jätab endale õiguse ühepoolselt muuta võistluste reegleid, avaldades need veebilehel www.pik-nik.eu.