ČEMPIONATO „PASIPLĖŠOM TAISYKLĖS

 1. „PASIPLĖŠOM“ čempionatas vyks renginyje „Sostinės dienos“, Vilniuje, 2023-09-02 (toliau – Čempionatas).
 2. Čempionato organizatorius: AB „Žemaitijos pienas“, įmonės kodas 180240752, juridinis adresas Sedos g. 35, LT87101 Telšiai, Lietuva.
 3. Čempionate gali dalyvauti kiekvienas norintis asmuo, išskyrus asmenis, jau laimėjusius čempionatą praėjusiais metais.
 4. Išankstinė registracija, norint dalyvauti čempionate, nereikalinga.
 5. Pagrindinė užduotis – greičiausiai suplėšyti „Pik-Nik“ sūrio dešrelę išilgai į ne mažiau nei 30 dalių. Kiekviena atplaišėlė dedama į žaidimo padėkliuko langelį, kol užpildoma visa lentelė -padėkliukas. Sūrio dešrelė turi būti plėšiama per visą jos ilgį. Jei sūrio atplaišėlė trumpesnė nei pusė jos tikro ilgio, nėra įskaitoma.
 6. Kiekvienas dalyvis gauna po vieną „Pik-Nik“ padėkliuką ir po vieną „Pik-Nik“ sūrio dešrelę.
 7. Žaidimas pradedamas dalyviams pilnai pasiruošus ir žaidimo vedėjui davus ženklą pradėti.
 8. Baigę plėšyti sūrio dešreles, dalyviai turi iškelti rankas į viršų. Registruojami visų dalyvių laikai.
 9. Jei buvo pagerintas plėšymo rekordas t.y. sūrio dešrelė suplėšyta greičiau nei per 41 s., rekordą pagerinusiam dalyviui bus įteikiamas pagrindinis Čempionato prizas. Pagrindinis prizas: 10 000 eur. Taip pat, 1-5 vietos laimėtojams įteikiami smulkesni prizai:
 • x1 firminiai Pik-Nik marškinėliai. Prizo vertė: 6,23 eur.
 • x1 firminė Pik-Nik gertuvė. Prizo vertė: 2,25 eur.
 • x1 firminė Pik-Nik pietų dėžutė. Prizo vertė: 3,45 eur.
 • x1 dėžė Pik-Nik produkto:
  • EAN 4770299391610 „Pik-Nik“ KIDS ORIGINAL šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas. 80 g (dėžėje 14 vnt.). Prizo vertė: 1,69 eur x 14 vnt. = 23,66 eur.
  • Arba EAN 4770299396899 „Pik-Nik“ KIDS TWILLER šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas. 80 g (dėžėje 14 vnt.). Prizo vertė: 1,69 eur x 14 vnt. = 23,66 eur.
 1. Jei yra keli dalyviai, kurie pagerino rekordą, apdovanojamas tas, kurio laikas yra geresnis.
 2. Pagrindinis prizas bus pervedamas į laimėtojo nurodytą banko sąskaitą per 1 mėnesį nuo laimėjimo. Pagrindinio prizo įteikimo/išmokėjimo atveju, jeigu prizo laimėtojas yra nepilnametis, jo interesus turi atstovauti tėvai arba globėjai. Mokesčius už laimėtą prizą sumoka Čempionato organizatorius.
 3. Čempionato dalyvis informuojamas, kad dalyvaudamas Čempionate sutinka, kad tuo atveju, jei taps laimėtoju, taps AB „Žemaitijos pienas“ ambasadoriumi, kuris gerąją žinią perteiks kitiems asmenims (dalyvavimas spaudos, socialiniuose, internetiniuose, TV kanaluose), o Organizatorius turės teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse neapribojant vietos ir laiko bei esant atskiram šalių susitarimui aktyviai viešins AB „Žemaitijos pienas“ produktų vardą. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.
 4. Užpildydamas dalyvio registracijos anketą Čempionate asmuo patvirtina, kad susipažino ir sutinka su Čempionato Taisyklėmis ir sąlygomis ir patvirtina, kad sutinka, jog jo įvestus asmens duomenis gautų bei tvarkytų Čempionato organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo ir jų informavimo, prizo perdavimo ir su tuo susijusiais tikslais.
 5. Čempionato metu bus renkami šie dalyvio asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas.
 6. Visais atvejais, kai dalyvis yra nepilnametis asmuo, yra laikoma, kad dalyvio tėvų pareigų turėtojai, leidimą besiregistruojančiam dalyviui dalyvauti Čempionate bei sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, yra davę.
 7. Čempionato dalyvių pateikta su dalyvavimu žaidime susijusi informacija ir asmens duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi ir sunaikinti iš duomenų bazės per 1 metus po Žaidimo pabaigos termino., t.y. iki 2024 m. rugsėjo 2 d.
 8. Duomenų tvarkymui Organizatorius taiko visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose. Organizatorius imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
 9. Čempionato Užsakovas – organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Čempionato asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Čempionato taisykles bei sąlygas.
 1. Čempionato žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Čempionatą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Taip pat Čempionato organizatorius pasilieka teisę vienašališkai daryti šių Taisyklių pakeitimus iš anksto informuojant apie tai interneto svetainėje adresu pik-nik.eu, Pik-Nik Facebook paskyroje.
 1. Žaidimo Užsakovas-Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti čempionato taisykles, jas viešai paskelbdamas pik-nik.eu.