AKCIJOS TAISYKLĖS

 1. Akcijos organizatorius: AB „Žemaitijos pienas“, įmonės registracijos numeris 180240752, buveinė Sedos g. 35, LT87101 Telšiai, Lietuva.
 2. Akcijos trukmė: 2023-06-01. 00:01 minutės – 2023-08-31. 23:59 minutės
 3. Akcijoje gali dalyvauti visi nusipirkę Pik-Nik plėšomų sūrio dešrelių, nusifilmavę ir įkėlę savo greitojo dešrelių plėšymo vaizdo įrašą (padarytą pagal mūsų informaciniame vaizdo įraše (įkeltame nuorodoje: www.pik-nik.eu) atvaizduotas instrukcijas) bei patalpinę jį į mūsų internetinę svetainę: www.pik-nik.eu. Pirkimo laikotarpis turi sutapti su akcijos laikotarpiu.
 4. Akcijoje dalyvaujantys produktai:
  1. EAN 4770299396899 „Pik-Nik“ KIDS TWILLER šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas. 80 g (dėžėje 14 vnt.). Prizo vertė: 1,69 eur x 14 vnt. = 23,66 eur.
  2. EAN 4770299391610 „Pik-Nik“ KIDS ORIGINAL šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas. 80 g (dėžėje 14 vnt.). Prizo vertė: 1,69 eur x 14 vnt. = 23,66 eur.
  3. EAN 4770299043397 „Pik-Nik“ CLASSIC” šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas., 160 g (dėžėje 10 vnt.). Prizo vertė: 2,99 eur x 10 vnt. = 29,9 eur.
  4. EAN 4770299046381 „Pik-Nik“ CLASSIC” šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas., 140 g (dėžėje 12 vnt.). Prizo vertė: 1,99 eur x 12 vnt. = 23,88 eur.
  5. EAN 4770299390606 „Pik-Nik“ KIDS ORIGINAL šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas., 140 g (dėžėje 12 vnt.). Prizo vertė: 1,99 eur x 12 vnt. = 23,88 eur.
  6. EAN 4770299046398 „Pik-Nik“ CLASSIC” šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas., 280 g (dėžėje 7 vnt.). Prizo vertė: 4,99 eur x 7 vnt. = 34,93 eur.
  7. EAN 4770299397889 „Pik-Nik“ KIDS TWILLER šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas., 160 g (dėžėje 10 vnt.). Prizo vertė: 2,99 eur x 10 vnt. = 29,9 eur.
 5. Kiekvienas, per akcijos laikotarpį įsigijęs bent 1 iš akcijoje dalyvaujančių prekių, atsisiuntęs ir atsispausdinęs mūsų internetinėje svetainėje pik-nik.eu patalpintą „Plėšymo lentą“ bei atlikęs pagrindinę dalyvio užduotį.
 6. Pagrindinė kiekvieno dalyvio užduotis – kuo greičiau suplėšyti sūrio dešrelę Pik-Nik į 30 dalių. Kiekvienas nuplėštas sūrio dešrelės siūlas dedamas į pailgą baltą tarpą atsispausdintoje žaidimo lentoje, kol bus užpildyta visa lenta. Sūris turi būti perplėštas per visą ilgį. Jei suplėšytas sūrio gabalas yra trumpesnis nei pusė tikrojo sūrio lazdelės ilgio, jis neįskaičiuojamas į balą.
 7. Dalyvis, norėdamas dalyvauti akcijoje, turi nufilmuoti, kaip suplėšė 1 sūrio dešrelės gabalėlį į mažiausiai 30 sruogų ir įkelti vaizdo klipą į akcijos puslapį pik-nik.eu.
 8. Visame vaizdo įraše turi būti matoma:
 9. Visa atspausdinta žaidimo lenta;
 10. Chronometras arba kitas elektroninis prietaisas, kuris matuoja laiką;
 11. Pik-Nik sūrio dešrelė;
 12. Asmuo plėšantis sūrio dešreles.
 13. Vaizdo įrašas negali būti ilgesnis nei 120 sekundžių.
 14. Laimėtojų sąrašas bus finalizuotas iki 2023 m. rugsėjo 15 d. ir bus paskelbtas svetainėje pik-nik.eu.
 15. Akcijos prizai:
 16. 1-3 vietos laimėtojams, kiekvieno einamojo mėnesio pabaigoje, parodžiusiems geriausią rezultatą pagal visus akcijos reikalavimus skiriami šie prizai:
  1. Firminė Pik-Nik pietų dėžutė;
  2. Firminė Pik-Nik gertuvė;
 • Viena dėžė dalyvio pasirinkto produkto:
  1. EAN 4770299396899 „Pik-Nik“ KIDS TWILLER šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas. 80 g (dėžėje 14 vnt.)
  2. EAN 4770299391610 „Pik-Nik“ KIDS ORIGINAL šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas. 80 g (dėžėje 14 vnt.)
 • EAN 4770299043397 „Pik-Nik“ CLASSIC” šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas., 160 g (dėžėje 10 vnt.)
 1. EAN 4770299046381 „Pik-Nik“ CLASSIC” šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas., 140 g (dėžėje 12 vnt.)
 2. EAN 4770299390606 „Pik-Nik“ KIDS ORIGINAL šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas., 140 g (dėžėje 12 vnt.)
 3. EAN 4770299046398 „Pik-Nik“ CLASSIC” šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas., 280 g (dėžėje 7 vnt.)
 • EAN 4770299397889 „Pik-Nik“ KIDS TWILLER šviežios plėšomos sūrio dešrelės 40% rieb.s.m. fas., 160 g (dėžėje 10 vnt.)
 1. Su kiekvienu laimėtoju susisieksime asmeniškai ir prizus išsiųsime jo nurodytu adresu iki kito einamojo mėnesio pabaigos.
 2. Neatsiėmus prizo per 1 mėnesį nuo prizo pristatymo dienos, prizas grąžinamas organizatoriui ir laimėtojas netenka teisės į prizą.
 3. Visais atvejais, kai dalyvis yra nepilnametis, turi būti laikoma, kad nepilnamečiams, pretenduojantiems į akciją, leidimą dalyvauti akcijoje yra davę asmenys, turintys tėvų ar globėjų teises. Tėvai ar globėjai sutinka, kad būtų tvarkomi jų ir jų asmens duomenys.
 4. Užpildydamas internetinę dalyvio registracijos anketą Čempionate asmuo patvirtina, kad susipažino ir sutinka su Čempionato Taisyklėmis ir sąlygomis ir patvirtina, kad sutinka, jog jo įvestus asmens duomenis gautų bei tvarkytų Čempionato organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo ir jų informavimo, prizo perdavimo ir su tuo susijusiais tikslais.
 5. Čempionato metu bus renkami šie dalyvio asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas.
 6. Visais atvejais, kai dalyvis yra nepilnametis asmuo, yra laikoma, kad dalyvio tėvų pareigų turėtojai, leidimą besiregistruojančiam dalyviui dalyvauti Čempionate bei sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, yra davę.
 7. Čempionato dalyvių pateikta su dalyvavimu žaidime susijusi informacija ir asmens duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi ir sunaikinti iš duomenų bazės per 1 metus po Žaidimo pabaigos termino., t.y. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.
 8. Duomenų tvarkymui Organizatorius taiko visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose. Organizatorius imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
 9. Akcijos organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti arba pašalinti asmenį iš akcijos, jei yra pagrindo įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų nuostatas ar šios akcijos taisykles ir sąlygas.
 10. Reklaminio žaidimo organizatoriai turi teisę bet kada vienašališkai atšaukti arba nutraukti akciją, jeigu pastebėjo esminį šių Taisyklių pažeidimą ir/ar piktnaudžiavimą, arba įvykus force majeure aplinkybėms. Akcijos organizatorius taip pat pasilieka teisę vienašališkai keisti šiuos Nuostatus, pateikdamas informaciją interneto svetainėje www.pik-nik.eu.